ISO 9001 – Ce înseamnă?

În ceea ce privește afacerile moderne, presiunea creșterii eficienței și a calității produselor și serviciilor capătă o importanță uriașă. Globalizarea, tehnologia și așteptările în continuă schimbare ale clienților au condus la o nevoie imperativă de standardizare. 

Una dintre cele mai recunoscute și aplicate norme internaționale în acest domeniu este ISO 9001. Dar ce înseamnă de fapt acest standard? Care sunt beneficiile adoptării sale și cum contribuie la dezvoltarea sustenabilă a unei organizații?

Dacă ne întoarcem în timp, conceptul de standardizare nu este nou. De la măsurile standard pentru construcții în vechile civilizații la codurile de conduită în comerț, oamenii au recunoscut valoarea unor norme și reguli comune. În era modernă, această necesitate s-a intensificat odată cu expansiunea piețelor și cu creșterea complexității produselor și serviciilor.

Evoluția rapidă a tehnologiei, în special în ultimele decenii, a făcut ca produsele și serviciile să devină din ce în ce mai complexe. În același timp, ciclurile de inovație s-au scurtat. Acest ritm accelerat de inovație a necesitat mecanisme care să asigure că produsele și serviciile sunt sigure, fiabile și de calitate, indiferent de rapiditatea cu care sunt aduse pe piață.

Deci, fără norme și standarde, companiile s-ar confrunta cu dificultăți în menținerea calității, cu riscuri legale și de reputație, precum și cu potențiale pierderi financiare datorate deficiențelor. Mai mult, lipsa unui astfel de standard ar duce la pierderea încrederii consumatorilor, afectând grav succesul pe termen lung al unei organizații.

ISO 9001 – ce înseamnă?

ISO 9001 este un standard internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management al calității. Este destinat oricărui tip de organizație, indiferent de dimensiune sau de domeniul de activitate. Scopul principal al acestui standard este de a ajuta organizațiile să își îmbunătățească performanța globală și să ofere o bază solidă pentru practicile de calitate sustenabilă.

Elaborat inițial în 1987, standardul ISO 9001 a suferit mai multe revizuiri, cea mai recentă fiind în 2015. Fiecare revizuire a avut ca scop adaptarea standardului la schimbările din mediul de afaceri și la așteptările din ce în ce mai mari ale părților interesate.

Adoptarea standardului ISO 9001 le oferă companiile o multitudine de avantaje:

  • ajută organizațiile să identifice punctele slabe din fluxurile de lucru și să le remedieze;
  • o organizație certificată ISO 9001 se bucură de o reputație solidă în piață, ceea ce poate atrage noi clienți;
  • asigură acces la noi piețe – unele piețe și clienți cer explicit certificarea ISO 9001 ca precondiție pentru afaceri;
  • prin focusul pe calitate, organizațiile pot anticipa și depăși așteptările clienților.

Cum se obține certificarea?

Cum în afaceri competiția este acerbă și consumatorii au devenit tot mai exigenți, ISO 9001 devine un adevărat avantaj competitiv pentru orice organizație. Acest standard reprezintă un semn al angajamentului față de calitate și de excelență. 

Dar pentru a-l obține, companiile trebuie să înțeleagă, în primul rând, care sunt cerințele, astfel încât să aibă o imagine clară a cadrului general. Ulterior se face o analiză SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pentru a determina punctele tari și punctele slabe ale organizației, în raport cu cerințele ISO 9001. Dacă organizația are deja un sistem de management, se merge pe auditul intern pentru a determina nivelul de conformitate cu standardul.

În baza rezultatelor autoevaluării sau ale auditului intern se creează un plan de acțiune pentru a alinia organizația la cerințele standardului. Apoi se alocă resursele umane, financiare și tehnologice pentru o implementare fără probleme.

Cum există numeroase organisme de certificare acreditate la nivel global, se recomandă alegerea unuia cu experiență în industrie și care recunoscut internațional. Aleasă compania, aceasta va evalua conformitatea SMC cu ISO 9001.

Dacă totul decurge bine, compania primește certificarea ISO. Totuși, organismul de certificare va efectua reevaluări periodice (de obicei, anuale) pentru a confirma că organizația încă respectă cerințele standardului.